top of page

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Coachpraktijk de Vlinder (Gewichtsconsulente en Life Coach – september 2019)

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Coachpraktijk de Vlinder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oude Meerdijk 2a
7824RW Emmen
Telefoon: 06 - 21545721
Website:  
Email: Coachpraktijkdevlinder@gmail.com

KvK: 04076405

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Coachpraktijk de Vlinder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Geboorteplaats

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
           correspondentie en telefonisch

·         Locatiegegevens

·         Gegevens over uw activiteiten op onze website

·         Bankrekeningnummer

·         Verzekeringsnummer / Verzekeraar

·         Gezondheid

·         Genetische gegevens

·         Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
​​

Met welk doel en op basis van welke grondslag  ga ik persoonsgegevens verwerken:
Coachpraktijk de Vlinder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Coachpraktijk de Vlinder analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

·         Coachpraktijk de Vlinder verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingdienst.  Op grond daarvan is zij verplicht om adresgegevens en facturen tenminste 7 jaar te behouden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Coachpraktijk de Vlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·         Volledig dossier met voedings- en persoonsgegevens  > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging samenwerking zodat cliënt binnen deze periode het programma opnieuw kan oppakken zonder dat hier een intake aan vooraf moet gaan.

·         Op last van de belastingdienst ben ik genoodzaakt naam- en adresgegevens alsook facturen tenminste 7 jaar te behouden.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coachpraktijk de Vlinder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u in beschikking heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

bottom of page